Hiển thị tất cả 10 kết quả

Dòng Plus

DiskStation DS1522+

Còn hàng

19,200,000
Form Factor

Tower server

Memory

8GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

5 khay, Có thể mở rộng

Networking

4x Built-in 1GbE

DiskStation DS1621+

Còn hàng

25,500,000
Form Factor

Tower server

Memory

4GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

6 khay, Có thể mở rộng

Networking

4x Built-in 1GbE

DiskStation DS1821+

Còn hàng

27,800,000
Form Factor

Tower server

Memory

4GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

8 khay, Có thể mở rộng

Networking

4x Built-in 1GbE

DiskStation DS220+

Còn hàng

8,600,000
Form Factor

Tower server

Memory

2GB

Drive Bays

2 khay

Networking

2x Built-in 1GbE

DiskStation DS423+

Còn hàng

12,800,000
Form Factor

Tower server

Drive Bays

4 khay

Networking

2x Built-in 1GbE

Memory

2GB

DiskStation DS620slim

Còn hàng

15,100,000
Form Factor

Tower server

Memory

2GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

6 khay

Networking

2x Built-in 1GbE

DiskStation DS723+

Còn hàng

13,800,000
Form Factor

Tower server

Memory

2GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

2 khay, Có thể mở rộng

Networking

2x Built-in 1GbE

DiskStation DS923+

Còn hàng

15,500,000
Form Factor

Tower server

Memory

4GB, Có thể nâng cấp

Drive Bays

4 khay, Có thể mở rộng

Networking

2x Built-in 1GbE